Microsoft Lumia 535 - Säkerhetsinformation

background image

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller strida mot lokala

lagstiftningar och bestämmelser.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN
Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan

orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk

utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade

områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria

för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR
Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR
Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft

Mobile för användning med denna enhet. Laddare från andra tillverkare som följer IEC/

EN 62684-standarden och som ansluts till enhetens micro USB-kontakt kan vara kompatibla.

Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR
Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.
GLASDELAR
Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en

hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra

vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda

enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL
Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan

orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder

högtalaren.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

5