Microsoft Lumia 535 - Åtkomstkoder

background image

Åtkomstkoder

Lär dig vad de olika koderna på din telefon är till för.

PIN-kod
(4–8 siffror)

Denna skyddar ditt SIM-kort mot obehörig

användning eller krävs för att få åtkomst till

vissa funktioner.
Du kan ange att telefonen ska fråga efter

PIN-kod när du sätter på den.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

130

background image

Kontakta din tjänsteleverantör om du glömt

koden eller om den inte följer med ditt kort.
Om du anger fel kod 3 gånger i rad måste du

låsa upp den med PUK-koden.

PUK

Den här krävs för att upphäva blockeringen

för en PIN-kod.
Kontakta din nättjänstleverantör om koden

inte följer med ditt SIM-kort.

Säkerhetskod (låskod, lösenord)
(min. 4 siffror)

Denna hjälper dig att skydda din telefon mot

otillåten användning.
Du kan ange att telefonen ska fråga efter en

låskod. Låskoden väljer du själv.
Håll koden hemlig och förvara den på ett

säkert ställe, och inte tillsammans med

telefonen.
Telefonen kräver service om du glömt koden

och telefonen är låst. Detta kan innebära att

avgifter tillkommer och att alla personliga

data på telefonen kan komma att raderas.
Kontakta närmaste serviceställe för din

telefon eller din telefonåterförsäljare för mer

information.

IMEI

Detta nummer används för att identifiera

telefoner i nätverket. Du kanske också

behöver ange numret till ditt serviceställe

eller din återförsäljare.
Slå numret *#06# om du vill visa ditt IMEI-

nummer.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

131