Microsoft Lumia 535 - Använda en anslutning med hög hastighet

background image

Använda en anslutning med hög hastighet

Få ut det mesta av dina nätverksanslutningar – använd den snabbaste tillgängliga

anslutningen som din telefon har stöd för.
Se till att SIM-kortet är isatt.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät

+SIM.

2. Tryck på Högsta anslutningshastighet för att kontrollera att telefonens snabbaste

anslutningstyp är vald.
Statusfältet längst upp på skärmen informerar dig om aktuell anslutningstyp.