Microsoft Lumia 535 - Skicka innehåll via Bluetooth

background image

Skicka innehåll via Bluetooth
Vill du dela innehåll eller skicka foton som du tagit till en kompis? Du kan använda Bluetooth

och trådlöst skicka foton och annat innehåll till kompatibla enheter och din dator.
Du kan använda flera Bluetooth-anslutningar på en gång. Du kan till exempel använda ett

Bluetooth-headset och samtidigt skicka saker till en annan enhet.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > Bluetooth och

ändra Status till

.

2. Håll ned på det innehåll du vill skicka och tryck på dela... > Bluetooth.
Tryck och håll ned på ett foto i till exempel hubben Foton och tryck på dela... > Bluetooth.
3. Tryck på enheten som du vill ansluta till. Du kan se de Bluetooth-enheter som finns inom

räckhåll.

4. Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du kan hitta på,

måste anges i båda enheterna. I vissa enheter finns ett fast lösenord. Mer information finns i

användarhandboken till den andra enheten.
Lösenordet används bara när du ansluter till något för första gången.
Platsen för mottagna filer beror på den andra enheten. Mer information finns i

användarhandboken till den andra enheten.
Om den andra enheten också är en Lumia-telefon sparas mottagna filer i apparna de tillhör.

Foton sparas till exempel i hubben Foton.