Microsoft Lumia 535 - Säkerhetskopiera och återställa data på telefonen

background image

Säkerhetskopiera och återställa data på telefonen
Olyckor inträffar hela tiden. Därför kan du ange att telefonen ska säkerhetskopiera dina

inställningar, till exempel startskärmens utseende, och annat innehåll till ditt Microsoft-konto.
Du måste ha ett Microsoft-konto för att kunna säkerhetskopiera telefonen.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR >

säkerhetskopia.

2. Logga in på ditt Microsoft-konto om du ombeds göra det.

3. Välj vad som ska säkerhetskopieras och vilken metod som ska användas. Du kan ställa in

telefonen att automatiskt säkerhetskopiera din applista, dina inställningar och SMS. Om du

vill att videor och foton som du tar ska säkerhetskopieras automatiskt till OneDrive behöver

du en WLAN-anslutning.

Tips! Du behöver inte säkerhetskopiera dina kontakter och kalenderposter var för sig.

De säkerhetskopieras automatiskt i telefonen och synkroniseras med ditt Microsoft-

konto.

Om vissa av dina nedladdade appar inte kommer med i säkerhetskopieringen kan du hämta

dem igen från Store så länge appen är tillgänglig. Store kommer ihåg apparna du köpt så du

slipper betala för dem igen. Kostnader för dataöverföringen kan tillkomma. Kontakta din

tjänsteleverantör om du vill ha mer information.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

123

background image

Telefonens säkerhetskopior visas inte i huvudvyn i OneDrive, men du hittar dem i

inställningarna för OneDrive. Se people.live.com för dina säkerhetskopierade kontakter och

calendar.live.com för dina kalenderhändelser.
Gå till windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security om du vill ha mer information om

datasäkerhet i OneDrive.
Om du vill säkerhetskopiera annat innehåll, som musik, ansluter du telefonen till datorn och

följer instruktionerna som visas på datorn. Du kan göra på två sätt. Du kan antingen

synkronisera innehåll mellan telefonen och datorn med hjälp av Windows Phone-appen för

datorn eller dra och släppa innehåll från telefonen till datorn i datorns filhanterare, som

Utforskaren.
Säkerhetskopiera fotona du tidigare tagit på OneDrive

Tryck på Foton > , välj fotona eller albumen du vill överföra, tryck på > OneDrive, välj

var du vill överföra fotona och tryck på .
För att se fotona du säkerhetskopierade, logga in på ditt OneDrive-konto på en enhet och

kontrollera mappen där du sparade fotona.
Återställa säkerhetskopierad data

Du kan återställa säkerhetskopierad data efter att du har återställt eller uppdaterat telefonens

programvara eller när du installerar en ny telefon. Logga in på ditt Microsoft-konto och följ

instruktionerna som visas på telefonen. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på

ALLA INSTÄLLNINGAR > om > återställ telefonen för att återställa telefonen.

Återställningen återställer fabriksinställningarna och raderar allt ditt personliga innehåll, men

du kan återställa dina säkerhetskopierade data när du har loggat in på ditt Microsoft-konto.