Microsoft Lumia 535 - Kom igång med NFC

background image

Kom igång med NFC
Sätt på NFC-funktionerna på telefonen och börja tryck för att dela saker eller ansluta till

enheter.
NFC stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

och se vilka telefoner som stöder funktionen.
Med NFC kan du:
• Ansluta till kompatibla Bluetooth-tillbehör som har stöd för NFC, t.ex. headset och trådlösa

högtalare

• Skicka saker, till exempel kontakter eller egna foton, till en väns telefon, dator eller

surfplatta som kör Windows 8 eller senare

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

119

background image

• Hålla telefonen mot taggar för att få mer innehåll till telefonen eller få åtkomst till

onlinetjänster

• Betala med telefonen, om tjänsten stöds av din tjänsteleverantör
NFC-området finns på telefonens baksida i närheten av kameran. Håll telefonens NFC-område

mot andra telefoner, tillbehör, taggar och läsare.
Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > NFC.
Ställ in För samman för att dela till

.

Tips! Innan du använder NFC måste du se till att skärmen och knapparna är upplåsta.

Aktivera NFC-betalningar

Ställ in För samman för att betala till

.

Du kan kanske betala med telefonen eller använda den som biljett även om den är låst. Det

beror på din tjänsteleverantör.

Tips! Tryck på Aktiva kort fungerar för att välja när du kan använda NFC-betalningar.