Microsoft Lumia 535 - Ställa in telefonen så att den låses automatiskt

background image

Ställa in telefonen så att den låses automatiskt
Vill du skydda din telefon mot otillåten användning? Ställ in en låskod och ställ in telefonen

så att den låser sig själv automatiskt när du inte använder den.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm.

2. Ställ in Lösenord till

och ange en låskod (minst fyra siffror).

3. Tryck på Kräv lösenord efter och ange sedan hur lång tid som ska gå innan telefonen låses

automatiskt.
Håll låskoden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen.

Om du glömmer låskoden och inte kan hitta den, eller om du anger fel kod för många gånger,

kommer telefonen att behöva service. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla

personliga data på telefonen kan komma att raderas. Kontakta närmaste serviceställe för din

telefon eller din telefonåterförsäljare för mer information.
Lås upp din telefon

Tryck på strömknappen, dra låsningsskärmen uppåt och ange låskoden.
Ändra säkerhetskoden

Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > låsskärm >

ändra lösenord.