Microsoft Lumia 535 - กล้อง

background image

กล้อง

ทําไมต้องถือกล้องถ่ายรูปแยกต่างหากเมื่อโทรศัพท ์ของคุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช ้เพื่อเก็บภาพความทรงจํา

กล้องในโทรศัพท ์ของคุณจะทําให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวดีโอได้อย่างง่ายดาย