Microsoft Lumia 535 - การเลือก​ภาพถ่าย​ให้เป็น​รายการ​โปรด

background image

การเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรด
คุณต้องการที่จะค้นหาภาพที่ดีที่สุดแบบง่ายๆ และรวดเร็วใช่หรือไม่ เลือกภาพให้เป็นรายการโปรด และดูภาพใน

มุมมอง รูปภาพที่ชอบ ภายใน Hub ภาพถ่าย
1. แตะ ภาพถ่าย > อัลบั้ม และเรียกดูภาพถ่าย
หากภาพถ่ายอยู่ในอัลบั้มออนไลน์ คุณสามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท ์ของคุณ
2. แตะ

>

เคล็ดลับ: ในการทําเครื่องหมายภาพถ่ายหลายภาพเป็นรายการโปรดอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอัลบั้มที่มีภาพ

เหล่านั้นอยู่ แตะ เลือกภาพถ่าย และแตะ

การดูรายการโปรดของคุณ

ใน Hub ภาพถ่าย ให้ปัดไปที่ รูปภาพที่ชอบ