Microsoft Lumia 535 - การแก้ไข​ภาพถ่าย

background image

การแก้ไขภาพถ่าย
คุณสามารถแก ้ไขภาพที่คุณถ่ายไว้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น หมุนและครอบตัดภาพ หรือใช ้การแก ้ไขอัตโนมัติเพื่อ

ให้โทรศัพท ์ของคุณแก ้ไขภาพถ่ายด้วยการแตะง่ายๆ เพียงครั้งเดียว
1. แตะ ภาพถ่าย > อัลบั้ม และแตะภาพ

2. แตะ

> แก้ไข และแตะตัวเลือก

เคล็ดลับ: หากคุณเคยดาวน์โหลดแอพแก ้ไขภาพถ่ายจาก Store แอพเหล่านั้นจะแสดงขึ้นเป็นตัวเลือก

การแก ้ไขที่นี่

3. ในการจัดเก็บภาพถ่ายที่แก ้ไขแล้ว ให้แตะ