Microsoft Lumia 535 - เพิ่ม​สเปเชีย​ลเอฟเฟ็กต์​สุดเจ๋ง​ให้ภาพถ่าย​ของคุณ

background image

เพิ่มสเปเชียลเอฟเฟ็กต ์สุดเจ๋งให้ภาพถ่ายของคุณ
ยกระดับของการปรับแต่งภาพไปอีกขั้น โดยการเพิ่มสเปเชียลเอฟเฟ็กต ์เจ๋งๆ ลงในภาพถ่ายสุดโปรดของคุณด้วย

Lumia Creative Studio
หากต้องการดาวน์โหลดแอพ Lumia Creative Studio หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร ์ชันล่าสุดอยู่ โปรด

ไปที่www.windowsphone.com Lumia Creative Studio อาจไม่มีสําหรับโทรศัพท ์บางรุ่น
แตะ Lumia Creative Studio แล้วแตะภาพถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข
จัดองค ์ประกอบภาพถ่ายของคุณใหม่

แตะ และเลือกอัตราส่วนหรือปรับหมุนภาพถ่ายของคุณ
ใช้ตัวกรอง

แตะ
เพิ่มคุณภาพให้ภาพถ่ายของคุณ

แตะ และเลือกประเภทอุปกรณ์เสริม
เบลอส่วนหนึ่งในภาพถ่ายของคุณ

แตะ

> พื้นหลังเบลอ คุณสามารถเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการเบลอและปรับระดับความเบลอของภาพได ้

การเพิ่มสีให้ภาพถ่ายของคุณ

แตะ

> ป๊อปอัปสี เลือกสีจากจานสี และใส่ลงบนภาพถ่าย เมื่อเสร็จเรียบร ้อย ให้แตะ

จัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว

แตะ

> บันทึก

เคล็ดลับ: ในการย้อนกลับไปที่ภาพดั้งเดิม ให้แตะ

> กลับสู่ต้นฉบับ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

85