Microsoft Lumia 535 - การโทร​ออกด้วย Skype

background image

การโทรออกด้วย Skype
คุณสามารถใช ้โทรศัพท ์ในการโทรแบบ Skype-to-Skype หรือสายวิดีโอ ด้วยอัตราค่าบริการของ Skype คุณ

จะสามารถโทรเข้าโทรศัพท ์บ้านหรือโทรศัพท ์มือถือเครื่องอื่นได้ จ่ายด้วยบัตรเครดิตเท่าที่ใช ้บริการ หรือสมัคร

บริการรายเดือนด้วยอัตราที่ดีที่สุดได้
หากคุณยังไม่มีแอพ Skype คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.windowsphone.com

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

53

background image

แตะ Skype และลงชื่อเข้าใช ้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่ใช ้ในโทรศัพท ์ของคุณ
ในการโทรไปยังรายชื่อ Skype ให้ปัดไปที่ บุคคล แตะรายชื่อที่ต้องการโทรหา แล้วแตะ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโทรแบบ Skype-to-Skype โปรดดูวิดีโอที่ www.youtube.com/watch?

v=AF2HRYdPnAM (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เคล็ดลับ: ในการประหยัดค่าข้อมูล ใช ้การเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi กับ Skype เมื่อสามารถทําได้

โทรสายวิดีโอด้วย Skype

ปัดไปที่ บุคคล แตะรายชื่อที่ต้องการโทรหา แล้วแตะ
หากโทรศัพท ์ของคุณไม่มีกล ้องด้านหน้า คุณสามารถใช ้กล้องหลักสําหรับสายวิดีโอ โทรศัพท ์ทุกรุ่นไม่สนับสนุน

การใช ้กล้องหน้า สําหรับความพร ้อมในการให้บริการ โปรดไปที่ www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures

การใช้โทรด่วนเพื่อโทรหารายชื่อโปรด
โทรหารายชื่อที่สําคัญที่สุดของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยโทรด่วน
1. ในการเพิ่มรายชื่อไปยังโทรด่วน แตะ ผู้คน ปัดไปที่ รายชื่อ แล้วแตะรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม

2. แตะหมายเลขโทรศัพท ์ของรายชื่อดังกล่าวค้างไว้ แล้วแตะ เพิ่มในเบอร ์โทรด่วน
การโทรติดต่อรายชื่อด้วยโทรด่วน

แตะ ปัดไปที่ เบอร ์โทรด่วน แล้วแตะที่รายชื่อ