Microsoft Lumia 535 - การใช้​เสียง​เพื่อ​โทรออก

background image

การใช้เสียงเพื่อโทรออก
คุณสามารถใช ้เสียงเพื่อโทรหารายชื่อ
1. กด ค้างไว้

2. พูดคําว่า Call แล้วตามด้วยชื่อในรายชื่อ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช ้เสียงเพื่อโทรออกด้วยชุดหูฟัง Bluetooth ได้เช่นกัน

คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช ้ได้กับทุกภาษา สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่สนับสนุน ไปที่

www.windowsphone.com