Microsoft Lumia 535 - การทำความ​รู้จัก​กับโทรศัพท์​ของคุณ

background image

การทําความรู้จักกับโทรศัพท ์ของคุณ

โทรศัพท ์ของคุณมีสองหน้าจอ ได้แก่ หน้าจอเริ่มต้นและเมนูแอพ ในการสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ เพียงแค่ปัด

ไปทางซ ้ายหรือขวา

หน้าจอเริ่มต้น: ไลฟ์ไทล ์ภาพเคลื่อนไหวจะแสดงสายที่ไม่ได้รับและข้อความที่ได้รับ ข่าวสารล่าสุดและพยากรณ์

อากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย อัพเดตต่างๆ ของรายชื่อที่ตรึงไว้ของคุณจะแสดงบนไทล ์ และคุณสามารถ

ดูรายละเอียดของรายชื่อจากหน้าจอเริ่มต้นได้โดยตรง
เมนูแอพ: แอพทั้งหมดของคุณแสดงอยู่ที่นี่โดยเรียงตามลําดับ หากคุณมีแอพจํานวนมากและต้องการค้นหา ให้

แตะ
หากต้องการอ่านข้อกําหนดการใช ้บริการซอฟต ์แวร ์ Windows Phone ให้เลือก การตั้งค่า > เกี่ยวกับ

โปรดอ่านข้อกําหนด โปรดทราบว่าการใช ้ซอฟต ์แวร ์นี้ หมายถึงคุณยอมรับในข้อกําหนดการใช ้บริการ ถ้าท่านไม่

ยอมรับข้อกําหนด โปรดอย่าใช ้โทรศัพท ์หรือซอฟต ์แวร ์ ติดต่อ Microsoft Mobile หรือร ้านค้าที่ท่านซื้อโทรศัพท ์

แทนเพื่อดูนโยบายการส่งคืน

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

21