Microsoft Lumia 535 - การสลับ​ระหว่าง​มุมมอง​และแอพ

background image

การสลับระหว่างมุมมองและแอพ
ไม่มีแอพทั้งหมดที่คุณต้องการบนหน้าจอเริ่มต้นใช่ไหม ปัดไปที่เมนูแอพเพื่อค้นหา หรือตรวจสอบว่ามีแอพ

ใดที่ทํางานอยู่แล้วบนโทรศัพท ์ของคุณ และสลับระหว่างแอพ
ในการดูแอพทั้งหมดบนโทรศัพท ์ของคุณ เพียงปัดไปทางซ ้ายในหน้าจอเริ่มต้น ในการย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น

ให้ปัดไปทางขวา

เคล็ดลับ: ในการค้นหาแอพอย่างรวดเร็ว แตะตัวอักษรใดก็ได้ในเมนูแอพ และในเมนูต่อไปนี้ ให้แตะตัว

อักษรหรืออักขระแรกของแอพที่คุณต้องการ

การดู การสลับระหว่างแอพ และการปิดแอพที่เปิดอยู่

ในการดูแอพที่เปิดอยู่ ให้กด

ค้างไว้ ในการสลับแอพ ปัดไปทางแอพที่คุณต้องการ และแตะแอพ ในการปิด

แอพที่คุณไม่จําเป็นต้องใช ้อีกต่อไป แตะ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

22