Microsoft Lumia 535 - การเรียก​ดูแอพใน​ซิมของ​คุณ

background image

การเรียกดูแอพในซิมของคุณ

หากผู้ให้บริการรวมแอพไว้ในซิมการ ์ดของคุณแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นวิธีการค้นหาแอพ
1. ในหน้าจอเริ่มต้น ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายโทรศัพท ์+SIM

2. แตะที่ SIM

3. แตะ แอพพลิเคชั่นใน SIM