Microsoft Lumia 535 - การติดตาม​กีฬาโปรด​ของคุณ

background image

การติดตามกีฬาโปรดของคุณ
ติดตามข่าวกีฬาและผลการแข่งขันล่าสุดในขณะเดินทาง
1. แตะ กีฬา

2. ปัดไปที่ กีฬาของฉัน

3. แตะประเภทหรือค้นหาประเภทอื่นๆ แล้วแตะ

เคล็ดลับ: หากต้องการให้ติดตามทีมโปรดของคุณได้ง่าย ให้เพิ่มทีมของคุณลงใน ทีมของฉัน แตะ

และค้นหาทีม

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

101