Microsoft Lumia 535 - การอัพเดต​ข่าวสาร

background image

การอัพเดตข่าวสาร
ดูข่าวล่าสุดจากแหล่งข่าวโปรดของคุณ
1. แตะ ข่าว

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

100

background image

2. แตะ และเลือกแหล่งข่าวที่คุณต้องการติดตาม หากต้องการค้นหาข่าวจากวงการอื่น เช่น กีฬาหรือการเมือง

ให้แตะประเภทปัจจุบันที่ด้านบนของรายการ