Microsoft Lumia 535 - รับข้อมูล​สุขภาพ​และร่างกาย

background image

ร ับข้อมูลสุขภาพและร่างกาย
ตั้งและบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและร่างกายของคุณ แอพ สุขภาพและฟิตเนส ช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ ใช ้เวลาเพื่อตัวเอง และคอยควบคุมให้คุณมีไลฟ์สไตล ์ที่ดีต่อสุขภาพ
แตะ สุขภาพและฟิตเนส
ปัดไปที่ ฟิตเนส โภชนาการ หรือ การแพทย ์
ค้นหาเครื่องมือด้านสุขภาพและร่างกาย

ใน วันนี้ ให้แตะตัวติดตามหรือรายการอื่นๆ
ติดตามการออกกําลังกายของคุณ

แตะ ตัวติดตามกิจกรรมคาร ์ดิโอ > ค้นหาประเภทของการออกกําลังกาย

เคล็ดลับ: ในการซิงค ์ข้อมูลของตัวติดตามกับบริการ HealthVault ให้ไปที่

https://www.healthvault.com/ แล้วลงทะเบียนเข้าใช ้ บริการนี้สามารถใช ้ได้ในบางภาษา