Microsoft Lumia 535 - การค้นหา​ที่ตั้ง

background image

การค้นหาที่ตั้ง

แผนที่ จะช่วยคุณค้นหาที่ตั้งและธุรกิจต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจง
แตะ แผนที่
1.
แตะ

2. ให้เขียนคําค้นหา เช่น ที่อยู่ หรือชื่อสถานที่ ในช่องค้นหา

3. เลือกรายการจากรายการผลลัพธ ์ที่ตรงกันตามที่คุณเขียน หรือแตะปุ่ม Enter เพื่อค้นหา
ที่ตั้งจะแสดงอยู่บนแผนที่
หากไม่มีผลการค้นหาที่ตรงกัน ให้ตรวจดูว่าคําที่ใช ้ค้นหาของคุณสะกดถูกต้อง
ดูที่ตั้งปัจจุบันของคุณ

แตะ