Microsoft Lumia 535 - Güvenliğiniz için

background image

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yerel yasa ve

düzenlemelere aykırı olabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN
Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının

girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde

veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

Yasaklanan alanlardaki tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR
Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her

zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM
Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS
Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR
Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan

pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. IEC/EN 62684 standardı ile uyumlu

olan ve cihazınızın micro USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları uyumlu

olabilir.Uyumsuz ürünleri bağlamayın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN
Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.
CAM PARÇALAR
Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir

hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına

dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli

tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN
İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca

yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın

yakınına getirmemeye dikkat edin.

© 2015 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır.

5