Microsoft Lumia 535 - Здійснення виклику контакту

background image

Здійснення виклику контакту
Здійснювати виклики друзям швидко та легко, якщо зберегти їх як контакти в телефоні.
Торкніться .
1. Торкніться .

2. Торкніться контакту та номера, якщо контакт має декілька номерів.

Порада: Голос Вашого друга занадто гучний або занадто тихий? Натискайте клавіші

гучності, щоб змінити гучність.
Порада: Бажаєте, щоб інші почули розмову? Торкніться динамік.

Порада: Якщо у Вас телефон на дві SIM-картки, можна вказати картку, яка

використовуватиметься для викликів кожного контакту. Торкніться , протягніть

до контакти, торкніться імені контакту, а потім торкніться

. Режим двох SIM-

карток підтримується не всіма телефонами. Інформацію щодо доступності див. за

адресою www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Здійснення виклику на номер телефону

Торкніться , введіть номер телефону та торкніться зателефонувати.
Щоб ввести символ «+», який використовується під час здійснення міжнародних

викликів, торкніться та утримуйте 0.
Пошук у журналі викликів

Щоб знайти запис виклику, протягніть до журнал, торкніться та введіть ім’я контакту

або номер телефону.
Видалення запису виклику

Щоб видалити запис виклику, протягніть до журнал, торкніться й утримуйте потрібний

запис, а потім торкніться видалити.
Щоб видалити всі записи викликів, торкніться

> вибрати виклики >

>

виділити все > .
Копіювання та вставлення номера телефону

На початковому екрані торкніться Люди, протягніть до контакти, торкніться контакту,

торкніться й утримуйте номер телефону, а потім торкніться копіювати і в текстовому

полі виберіть .

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

60