Microsoft Lumia 535 - Зв’язування контактів

background image

Зв’язування контактів
Маєте для одного контакту окремі записи з різних служб соціальних мереж або

облікових записів електронної пошти? Можна зв’язати кілька контактів, щоб уся

інформація зберігалася в єдиній картці контакту.
Торкніться Люди та протягніть до контакти.
1. Торкніться головного контакту, з яким буде виконуватися зв’язування, а потім

торкніться .

2. Торкніться вибрати контакт і контакту, який потрібно зв’язати.
Розірвання зв’язку з контактом

Торкніться головного контакту та , а потім торкніться контакту, із яким потрібно

розірвати зв’язок, та від’єднати.

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

69