Microsoft Lumia 535 - Додавання мов вводу

background image

Додавання мов вводу
Можна додати кілька мов вводу для клавіатури та переключатися між ними під час

введення тексту.
1. На початковому екрані протягніть вниз від верхнього краю екрана та торкніться усі

настройки > клавіатура > додавання клавіатур.

2. Виберіть мови, якими потрібно вводити текст, і торкніться .

Порада: Щоб видалити попередньо встановлену клавіатуру, натисніть і утримуйте

мову, яка більше не потрібна, і торкніться видалити.

Переключення між мовами під час введення тексту

Торкайтеся клавіші вибору мови, доки не відобразиться потрібна мова. Розкладка

клавіатури та функція інтелектуального введення змінюються відповідно до вибраної

мови. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли встановлено кілька

клавіатур.

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

49