Microsoft Lumia 535 - Додавання зустрічі

background image

Додавання зустрічі
Потрібно не забути про зустріч? Додайте її до календаря.
Торкніться Календар.
1. Торкніться .

2. Укажіть потрібні деталі та встановіть час.

3. Щоб настроїти, наприклад, тривалість, нагадування або повторення події, торкніться

докладно.

4. Коли Ви все зробите, торкніться .

Порада: Щоб відредагувати певну подію, торкніться й утримуйте її, потім торкніться

змінити та змініть потрібні деталі.

Надсилання запрошення на зустріч

Під час створення події торкніться докладно > додати учасника > , виберіть потрібні

контакти та торкніться .
Ви можете надсилати запрошення на зустріч контактам, які мають адресу електронної

пошти.

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

52

background image

Створення події в іншому календарі

За умовчанням події додаються до календаря Вашого облікового запису Microsoft.

Наприклад, якщо у Вас є спільний із родиною календар, подією можна обмінятися

відразу після створення. Щоб змінити календар під час створення події, торкніться

докладно > Календар та потрібного календаря.

Приклад: Можна створити подію в календарі, яким Ви спільно користуєтесь з

іншими людьми, наприклад у календарі «Родина» або робочому календарі, щоб

повідомити їм про те, що Ви зайняті.

Змінення стану події

Щоб повідомити іншим користувачам про те, що Ви зайняті або відсутні на робочому

місці, торкніться докладно > Стан та потрібного стану. За умовчанням використовується

стан вільний.
Видалення зустрічі

Торкніться й утримуйте зустріч, а потім торкніться видалити.