Microsoft Lumia 535 - Переключення між вікнами та програмами

background image

Переключення між вікнами та програмами
Не всі потрібні програми відображаються на початковому екрані? Протягніть до меню

програм, щоб знайти потрібні програми. Або перевірте, які програми вже запущені в

телефоні, і переключайтеся між ними.
Щоб переглянути всі програми в телефоні, просто протягніть ліворуч на початковому

екрані. Щоб повернутися до початкового екрана, протягніть праворуч.

Порада: Щоб швидко знайти програму, торкніться будь-якої літери в меню

програм, а потім у меню, що з’явиться, торкніться першої літери або символу

потрібної програми.

Перегляд, переключення та закривання відкритих програм

Щоб переглянути відкрити програми, натисніть і утримуйте клавішу . Щоб

переключити програму, протягніть до потрібної програми та торкніться її. Щоб закрити

непотрібні програми, торкніться .

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

22