Microsoft Lumia 535 - Bật dịch vụ vị trí

background image

Bật dịch vụ vị trí

Sử dụng các ứng dụng bản đồ để xác định vị trí của bạn và lưu vị trí của bạn vào ảnh bạn

chụp. Các ứng dụng có thể sử dụng thông tin vị trí của bạn để cung cấp cho bạn các loại dịch

vụ đa dạng hơn.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT.

2. Nhấn vào vị trí và chuyển Dịch vụ vị trí sang Bật

.