Microsoft Lumia 535 - Tìm vị trí

background image

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm những vị trí và doanh nghiệp cụ thể.
Nhấn vào Bản đồ.
1. Nhấn vào .

2. Viết từ tìm kiếm chẳng hạn như địa chỉ đường phố hoặc địa danh vào hộp tìm kiếm.

3. Chọn một mục từ danh sách kết quả được đề xuất khi bạn viết hoặc nhấn vào phím enter

để tìm kiếm.
Vị trí sẽ được hiển thị trên bản đồ.
Nếu không tìm thấy kết quả, hãy chắc chắn từ tìm kiếm được nhập chính xác.
Xem vị trí hiện tại của bạn

Nhấn vào .