Microsoft Lumia 535 - Tải bản đồ về điện thoại

background image

Tải bản đồ về điện thoại

Lưu bản đồ mới vào điện thoại trước chuyến đi để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần

kết nối internet khi đi du lịch.
Để tải về và cập nhật bản đồ, hãy bật kết nối mạng Wi-Fi.
Nhấn vào Bản đồ >

> cài đặt.

1. Nhấn vào tải xuống bản đồ > .

2. Chọn quốc gia hoặc khu vực.
Cập nhật bản đồ hiện có

Nhấn vào kiểm tra các bản cập nhật.
Xóa bản đồ

Nhấn tải xuống bản đồ, nhấn và giữ bản đồ, sau đó nhấn xóa.