Microsoft Lumia 535 - Khóa bàn phím và màn hình

background image

Khóa bàn phím và màn hình

Bạn muốn tránh việc vô tình thực hiện cuộc gọi khi để điện thoại trong túi hoặc túi xách?
Bấm phím nguồn.

Mở khóa bàn phím và màn hình

Bấm phím nguồn và kéo màn hình khóa lên.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

6

background image

Mẹo: Thay vì bấm phím nguồn, bạn cũng có thể nhấn đúp vào màn hình nếu tính năng

nhấn đúp được bật. Để bật nhấn đúp, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía

trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > chạm và chuyển Đánh thức sang Bật

. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ nhấn đúp. Để biết tính sẵn có, hãy truy

cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Cài tự động khóa bàn phím và màn hình

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > màn hình khóa > Màn hình khóa sau và chọn khoảng thời gian mà sau đó bàn phím

và màn hình sẽ tự động khóa.