Microsoft Lumia 535 - Sạc điện thoại không dây

background image

Sạc điện thoại không dây
Không phải rắc rối với dây cáp, chỉ cần bật điện thoại trên bộ sạc không dây và điện thoại sẽ

bắt đầu sạc ngay lập tức.
Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ sạc không dây. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Bạn có thể cần vỏ sạc không dây để sạc không dây hoạt động. Vỏ có thể bao gồm trong gói

sản phẩm hoặc có thể được bán riêng. Chỉ sử dụng vỏ sạc không dây Lumia chính hãng được

thiết kế cho điện thoại của bạn.
Bộ sạc không dây được bán riêng.
Khu vực sạc trên điện thoại và bộ sạc cần được tiếp xúc, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã căn điện

thoại và bộ sạc đúng. Không phải tất cả các kiểu điện thoại đều phù hợp với tất cả các bộ sạc.

Chỉ sử dụng bộ sạc không dây tương thích với thiết bị của bạn.
1. Bảo đảm bộ sạc không dây được bật.

2. Nếu điện thoại của bạn cần vỏ sạc không dây, đảm bảo rằng vỏ này được lắp đúng cách

vào điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

8

background image

3. Đặt điện thoại trên bộ sạc không dây sao cho các vùng sạc tiếp xúc với nhau.

4. Khi pin đầy, hãy tháo điện thoại ra khỏi bộ sạc.

Cảnh báo: Hãy đảm bảo không có gì giữa bộ sạc và điện thoại. Không gắn bất cứ vật

gì, chẳng hạn như nhãn dán, lên bề mặt điện thoại ở gần chỗ sạc.

Để biết thêm thông tin về sạc không dây, hãy xem hướng dẫn sử dụng của bộ sạc và vỏ sạc

không dây.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

9