Microsoft Lumia 535 - Nghe đài FM

background image

Nghe đài FM
Thưởng thức các kênh đài FM yêu thích mọi lúc mọi nơi.
Đài FM không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như

một ăng-ten.
Tai nghe có thể được bán riêng.
Nhấn vào Đài FM.
Chuyển đến trạm kế tiếp hoặc trước đó

Trượt sang trái hoặc phải trên thanh tần số.
Đóng ứng dụng đài FM

Nhấn phím trở lại .