Microsoft Lumia 535 - Đồng bộ nhạc và video giữa điện thoại và máy tính

background image

Đồng bộ nhạc và video giữa điện thoại và máy tính

Bạn có tập tin media trên máy tính và muốn nghe hoặc xem chúng trên điện thoại? Sử dụng

cáp USB để đồng bộ nhạc và video giữa điện thoại và máy tính.
1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB.

2. Trong trình quản lý tập tin của máy tính, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder, hãy

kéo và thả bài hát và video vào điện thoại.

Mẹo: Nếu hệ điều hành của máy tính là Windows 7 hoặc Windows 8, bạn cũng có thể

sử dụng ứng dụng Windows Phone. Windows 8 sẽ tự động cài đặt ứng dụng này. Với

Windows 7, bạn có thể tải về từ www.windowsphone.com.

Để biết ứng dụng nào làm việc với máy tính nào, hãy xem bảng sau đây:

Ứng dụng

Windows

Phone

Ứng dụng

Windows

Phone cho

máy tính để

bàn

Ứng dụng

Windows

Phone cho

máy tính

Mac

Windows

Explorer

Windows 8

x

x

x

Windows 8 RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x