Microsoft Lumia 535 - Ứng dụng và dịch vụ Lifestyle

background image

Ứng dụng và dịch vụ Lifestyle

Cập nhật những gì đang diễn ra trên thế giới với một cái liếc qua điện thoại.
Để sử dụng dịch vụ, bạn cần có kết nối internet. Để biết thêm thông tin về cước phí dữ liệu

có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn để tận dụng tối đa các dịch vụ.
Một số dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả mọi quốc gia hoặc khu vực.