Microsoft Lumia 535 - Tìm thông tin du lịch

background image

Tìm thông tin du lịch
Khám phá các điểm đến mới, thú vị để du lịch hoặc tận dụng tối đa các điểm du lịch cũ yêu

thích của bạn. Tìm hướng dẫn du lịch, thông tin cập nhật về trạng thái chuyến bay, công cụ

đặt chỗ và nhiều hơn nữa – tất cả ở một nơi.
Nhấn vào Du lịch.
1. Trượt đến Điểm đến.

2. Viết một địa điểm và nhấn vào một gợi ý.

3. Trượt sang trái hoặc phải để khám phá thông tin về địa điểm, chẳng hạn như các điểm tham

quan hoặc nhà hàng.
Đặt phòng khách sạn

Trong giao diện chính của ứng dụng Du lịch, hãy nhấn Tìm kiếm Khách sạn, nhập tên thành

phố và nhấn vào một gợi ý. Thiết lập chi tiết liên lạc và nhấn . Sau đó nhấn vào khách sạn

và nhấn Đặt chỗ.
Xem thông tin về chuyến bay

Trong giao diện chính của ứng dụng Du lịch, hãy nhấn Chuyến đến & Chuyến khởi hành,

Tình trạng Chuyến bay hoặc Tìm kiếm Chuyến bay.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

111