Microsoft Lumia 535 - Theo dõi thị trường chứng khoán

background image

Theo dõi thị trường chứng khoán
Tìm hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán với ứng dụng Tài chính.
1. Nhấn vào Tài chính.
Trong Thị trường, bạn có thể xem tỉ giá giao dịch chứng khoán hiện tại.
2. Để theo dõi cổ phiếu yêu thích của bạn, hãy trượt đến Danh mục để theo dõi, nhấn và

tìm kiếm cổ phiếu bạn muốn theo dõi.