Microsoft Lumia 535 - Tải trò chơi mới

background image

Tải trò chơi mới
Truy cập vào cửa hàng trò chơi để tải về và cài đặt trò chơi mới trên điện thoại.
1. Nhấn vào Trò chơi > cửa hàng trò chơi.

2. Duyệt bộ sưu tập và nhấn vào trò chơi bạn muốn.

3. Để tải về một trò chơi miễn phí, hãy nhấn vào cài đặt.

4. Để thử một trò chơi miễn phí, hãy nhấn vào dùng thử.

5. Để mua một trò chơi, hãy nhấn vào mua.

Mẹo: Để dỡ cài đặt một trò chơi, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái đến menu

ứng dụng, nhấn và giữ trò chơi, sau đó nhấn dỡ cài đặt.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung

cấp dịch vụ mạng của bạn.
Chọn những gì con của bạn có thể tải xuống

Nếu con bạn có Windows Phone 8.1, bạn có thể sử dụng trang web Gia đình tôi để quản lý

nội dung tải xuống và cài đặt của trò chơi và ứng dụng của con bạn. Để thiết lập Gia đình tôi,

hãy truy cập vào https://www.windowsphone.com/family, đăng nhập vào tài khoản

Microsoft bằng cả địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn và của con bạn, sau đó thực hiện theo

hướng dẫn.
Bạn có thể thêm một cha mẹ khác vào Gia đình tôi trên trang web của Gia đình tôi. Cả hai cha

mẹ đều có thể quản lý cài đặt của trẻ, nhưng không thể thay đổi cài đặt của nhau.
Bạn có thể chọn phân loại trò chơi nào con của bạn có thể nhìn thấy và ứng dụng và trò chơi

nào trẻ có thể tải xuống. Đăng nhập vào tài khoản Gia đình tôi và thay đổi cài đặt cho trẻ. Bạn

cũng có thể ngăn không cho trẻ tải xuống bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào.
Bạn cần bổ sung thông tin thẻ tín dụng hợp lệ để chứng minh bạn là người lớn nếu con của

bạn từ 12 tuổi trở xuống. Không có khoản phí nào được tính vào thẻ tín dụng của bạn và số

thẻ tín dụng của bạn không được lưu. Độ tuổi trưởng thành theo pháp luật tùy thuộc vào

từng quốc gia và khu vực.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thêm về tính khả dụng của

tính năng và dịch vụ, hãy xem phần Cách sử dụng tại www.windowsphone.com.
Tính sẵn có của các ứng dụng và trò chơi có thể phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ.