Microsoft Lumia 535 - MixRadio

background image

MixRadio
Khám phá nhạc mới với MixRadio.
Với MixRadio, bạn có thể:
• Nghe bản hòa âm tuyển chọn

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

102

background image

• Lưu các bản hòa âm offline và nghe chúng ngay cả khi không có kết nối internet
• Đánh dấu các bài hát bằng ngón tay cái trỏ lên hoặc ngón tay cái trỏ xuống để có được

bản hòa âm được tùy chỉnh theo sở thích của bạn

• Tạo các bản hòa âm riêng dựa vào các nghệ sĩ yêu thích của bạn
• Tìm thêm thông tin về các nghệ sĩ yêu thích của bạn, chẳng hạn chương trình biểu diễn

tiếp theo của họ

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng MixRadio, trên điện thoại, hãy nhấn MixRadio, trượt

sang trái và nhấn .
Dịch vụ này có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực.
Việc tải về, phát nhạc và các nội dung khác trực tuyến có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu

qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với

nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.