Microsoft Lumia 535 - Phát nhạc

background image

Phát nhạc
Nghe nhạc yêu thích mọi lúc mọi nơi.
Nhấn vào Nhạc.
Nhấn vào bài hát, nghệ sĩ, album hoặc danh sách phát bạn muốn phát.

Mẹo: Bạn có thể tăng chất lượng âm thanh bằng cách thay đổi cài đặt bộ lọc âm. Trên

màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > âm thanh. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ bộ chỉnh tần số Dolby. Để biết

tính khả dụng, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Nhấn vào hoặc .

Mẹo: Để phát bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy nhấn .

Tua nhanh hoặc tua lại

Nhấn và giữ hoặc .

Mẹo: Để đăng ký và nghe podcast, hãy nhấn Podcast.
Dịch vụ này có thể không có sẵn ở tất cả mọi quốc gia và khu vực.