Microsoft Lumia 535 - Phát video

background image

Phát video
Có media yêu thích bên mình trong khi di chuyển – xem video mọi lúc mọi nơi.
1. Nhấn vào Video.

2. Trượt đến BỘ SƯU TẬP.

3. Nhấn vào video bạn muốn phát.

Mẹo: Bạn cũng có thể mua hoặc thuê phim và chương trình truyền hình từ cửa hàng

video Xbox.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Nhấn vào hoặc .
Tua nhanh hoặc tua lại

Nhấn và giữ hoặc .