Microsoft Lumia 535 - Tạo danh sách phát

background image

Tạo danh sách phát
Sắp xếp các bài hát vào danh sách phát để bạn có thể nghe nhạc phù hợp với tâm trạng của

bạn.
1. Nhấn vào Nhạc > danh sách.

2. Nhấn , nhập tên cho danh sách phát và chọn bài hát bạn muốn thêm vào danh sách phát.

Mẹo: Bạn có thể mua nhạc cho danh sách phát của mình từ cửa hàng xbox music.

3. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn .