Microsoft Lumia 535 - Ngắt kết nối internet

background image

Ngắt kết nối internet

Tiết kiệm pin bằng cách đóng các kết nối internet đang chạy ẩn. Bạn có thể làm điều đó mà

không đóng bất kỳ ứng dụng nào.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .

2. Chuyển kết nối mạng Wi-Fi thành Tắt

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

100

background image

Mẹo: kết nối mạng Wi-Fi sẽ tự động bật lại. Để thay đổi cài đặt này, hãy nhấn Bật lại

Wi-Fi.

Ngắt kết nối dữ liệu di động

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > mạng di động+SIM, sau đó chuyển Kết nối dữ liệu thành Tắt

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

101