Microsoft Lumia 535 - Sử dụng gói dữ liệu một cách hiệu quả

background image

Sử dụng gói dữ liệu một cách hiệu quả

Bạn lo lắng về chi phí sử dụng dữ liệu? Ứng dụng nhận biết dữ liệu giúp bạn tìm cách sử dụng

dữ liệu di động hiệu quả hơn và theo dõi việc sử dụng của bạn. Ứng dụng này có thể ngắt

kết nối dữ liệu hoàn toàn nếu cần.
1. Nhấn vào Nhận biết Dữ liệu.

2. Nhấn vào đặt giới hạn và chọn các giá trị bạn muốn.

Mẹo: Khi sử dụng Internet Explorer, bạn có thể tự động tiết kiệm phí sử dụng dữ liệu.

Nhấn

> cài đặt > Mức tiết kiệm qua Nhận biết Dữ liệu và chọn cài đặt bạn

muốn.