Microsoft Lumia 535 - Chia sẻ trang web

background image

Chia sẻ trang web
Khi đã tìm thấy một trang web thú vị, bạn có thể gửi trang này cho bạn bè trong email, tin

nhắn văn bản hoặc đăng lên mạng xã hội. Nếu bạn bè đang ở bên cạnh bạn, hãy sử dụng

NFC để chia sẻ trang đơn giản bằng cách chạm hai điện thoại vào nhau.
1. Nhấn vào Internet Explorer và truy cập vào một trang web.

2. Nhấn vào

> chia sẻ trang và nhấn vào cách bạn muốn chia sẻ.

Chia sẻ trang web sử dụng NFC

Trong khi duyệt, hãy nhấn

> chia sẻ trang > Chạm để chia sẻ (NFC) và chạm vào điện

thoại của bạn bạn bằng điện thoại của bạn.
Để đảm bảo Chạm để chia sẻ (NFC) được bật, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía

trên cùng của màn hình, nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > NFC, sau đó chuyển Chạm để chia sẻ thành

Bật

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

99

background image

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Tính năng này có thể không tương thích

với tất cả các điện thoại hỗ trợ NFC.
Điện thoại kia phải hỗ trợ NFC. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện

thoại kia.