Microsoft Lumia 535 - Mở một tab mới

background image

Mở một tab mới
Khi muốn truy cập vào nhiều trang web cùng lúc, bạn có thể mở các tab trình duyệt mới và

chuyển đổi giữa chúng.
Nhấn vào Internet Explorer.
Nhấn vào

6

> .

Mẹo: Để mở các tab bạn đang duyệt trên các thiết bị khác, hãy nhấn

6

và trượt sang

trái đến khác.
Mẹo: Để trở lại trang web trước đó trong một tab, hãy trượt sang phải.

Mở một tab để duyệt web riêng tư

Nhấn vào

6

>

> tab InPrivate mới.

Duyệt web riêng tư sẽ ngăn không cho trình duyệt lưu dữ liệu duyệt web, chẳng hạn như

cookie, lịch sử duyệt web và các tập tin internet tạm thời.
Chuyển giữa các tab

Nhấn

6

và nhấn vào tab bạn muốn.

Đóng tab

Nhấn vào

6

> .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

98