Microsoft Lumia 535 - Trình duyệt web

background image

Trình duyệt web

Cập nhật tin tức và truy cập vào các trang web yêu thích. Bạn có thể sử dụng Internet Explorer

11 trong điện thoại để xem các trang web trên internet. Trình duyệt cũng có thể giúp cảnh

báo bạn đề phòng mối đe dọa về sự an toàn.
Nhấn vào Internet Explorer.
Để duyệt web, bạn phải kết nối vào internet.

Trình duyệt web
Tại sao còn cần đến máy tính khi mà bạn có thể duyệt internet trên điện thoại?

Mẹo: Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng không tính phí cố định cho việc truyền dữ liệu,

để tiết kiệm phí dữ liệu, hãy sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào internet.

1. Nhấn vào Internet Explorer.

2. Chạm vào thanh địa chỉ.

3. Viết địa chỉ web.

Mẹo: Để nhanh chóng viết một hậu tố địa chỉ web như .org, hãy nhấn và giữ phím hậu

tố trên bàn phím, sau đó nhấn hậu tố bạn muốn.

4. Nhấn vào

.

Mẹo: Để tìm kiếm trên internet, hãy viết từ tìm kiếm vào thanh địa chỉ và nhấn vào

.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

97

background image

Phóng to hoặc thu nhỏ

Đặt 2 ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn hai lần vào màn hình.