Microsoft Lumia 535 - Xóa lịch sử trình duyệt

background image

Xóa lịch sử trình duyệt
Khi đã duyệt web xong, bạn có thể xóa dữ liệu riêng tư, chẳng hạn như lịch sử duyệt web và

các tập tin internet tạm thời của bạn.
1. Nhấn vào Internet Explorer.

2. Nhấn vào

> cài đặt > xóa lịch sử.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu

bạn có, hoặc đã tìm cách, truy cập vào thông tin bí mật hoặc dịch vụ bảo mật yêu cầu mật

khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Mẹo: Để xóa lịch sử tìm kiếm, hãy nhấn vào phím tìm kiếm và nhấn

> cài

đặt > xóa lịch sử.

Xóa một mục riêng lẻ trong lịch sử duyệt web của bạn

Nhấn

> gần đây > , nhấn vào mục bạn muốn xóa và nhấn .