Microsoft Lumia 535 - Cài báo thức

background image

Cài báo thức
Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

Nhấn vào Báo thức.
1. Nhấn vào .

2. Đặt thời gian, nhập chi tiết báo thức và nhấn .

Mẹo: Bạn muốn được đánh thức bằng bài hát yêu thích? Giống như các âm báo khác,

bạn có thể thêm âm báo của riêng mình vào điện thoại và cá nhân hóa âm báo thức

theo ý thích của bạn.

Để báo thức phát âm báo, điện thoại của bạn phải được bật và âm lượng của điện thoại cần

phải đủ to.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng xem thời gian báo thức tiếp theo nếu đã ấn định ứng

dụng Báo thức vào màn hình bắt đầu. Kích thước hình xếp ít nhất phải là trung bình.

Tạm dừng báo thức

Nếu bạn chưa muốn dậy khi báo thức đổ chuông, hãy nhấn báo lại. Trước khi tạm dừng báo

thức, bạn có thể thay đổi thời gian báo lại.

Mẹo: Bấm phím trở lại sẽ tạm dừng báo thức trong 2 phút.

Tắt báo thức

Nhấn Báo thức và chuyển báo thức thành Tắt

.

Xóa báo thức

Nhấn vào báo thức và nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

48