Microsoft Lumia 535 - Sử dụng nhiều lịch

background image

Sử dụng nhiều lịch
Khi thiết lập tài khoản e-mail hoặc tài khoản mạng xã hội trên điện thoại, bạn có thể đồng bộ

lịch từ tất cả các tài khoản ở một chỗ.
1. Nhấn vào Lịch.

2. Để hiển thị hoặc ẩn một lịch, hãy nhấn vào

> cài đặt và bật hoặc tắt lịch đó.

Khi lịch bị ẩn, các sự kiện lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác

nhau.
Lịch sinh nhật tập hợp thông tin sinh nhật từ các tài khoản mạng xã hội của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

50

background image

Bạn không thể thêm lịch mới vào điện thoại, nhưng bạn có thể chọn lịch từ các tài khoản khác

nhau của mình mà bạn muốn xem.
Thay đổi màu cho từng lịch

Nhấn vào

> cài đặt và nhấn vào màu hiện tại và sau đó là màu mới.