Microsoft Lumia 535 - Tự động cập nhật ngày giờ

background image

Tự động cập nhật ngày giờ
Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ. Tự động cập nhật là một dịch

vụ mạng và có thể không có sẵn, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc khu vực.
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ CÀI

ĐẶT > ngày+giờ.
Chuyển Đặt ngày và giờ tự động sang Bật

.

Mẹo: Bạn muốn thay đổi định dạng thời gian? Bật hoặc tắt đồng hồ 24 giờ tùy ý. Để

thay đổi cách hiển thị ngày, hãy nhấn TẤT CẢ CÀI ĐẶT > vùng.

Cập nhật ngày giờ theo cách thủ công

Chuyển Đặt ngày và giờ tự động sang Tắt

và chỉnh sửa ngày giờ.

Cập nhật múi giờ theo cách thủ công khi đi ra nước ngoài

Chuyển Đặt ngày và giờ tự động sang Tắt

và nhấn vào Múi giờ, sau đó nhấn vào một

vị trí.